28.03.2011- Pondelok

29.03.2011 16:49

 

Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.  JÁN PAVOL II