10.04.2011- Nedeľa

10.04.2011 14:43

Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu, tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť.    FRANTIŠEK SALESKÝ