08.04.2011- Piatok

07.04.2011 14:11

 

Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.         SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ