03.04.2011- Nedeľa

03.04.2011 16:13

Oveľa väčšiu zásluhu má ten , kto verí bez toho, že by videl, než ten, kto vidiac verí.   TOMÁŠ AKVÍNSKY