Sv. Omša

Úvodné obrady

27.07.2011 14:53
Úvodné obrady sú úkony, ktorými sa začína svätá omša. Tvorí ich introit, uctenie oltára, pozdrav kňaza, úkon kajúcnosti, oslavná pieseň – Glória a modlitba dňa. Ak je pred svätou omšou nejaká liturgická akcia, napríklad kropenie svätenou vodou alebo udeľovanie sviatostí, úkon...

Liturgia slova

27.07.2011 14:52
Liturgia slova je prvá časť svätej omše. V nej sa pripravuje Božiemu ľudu stôl Božieho slova. V liturgii slova sa nám prihovára sám Kristus. Vystupuje v nej ako Učiteľ. Veriaci sú pri bohoslužbe slova zasa Kristovými učeníkmi. Počúvajú ho, prijímajú jeho slovo a odpovedajú naň....

Liturgia Eucharistie

27.07.2011 14:51
Liturgia Eucharistie je druhá časť svätej omše, ktorú nazývame aj bohoslužba obety. V nej vystupuje Kristus ako Veľkňaz a prináša v nej svoju veľkonočnú obetu – smrť na kríži a zmŕtvychvstanie. V liturgii eucharistie je aj obetná hostina - prijímanie. Veriacim sa prestiera stôl...

Sväté príjímanie

27.07.2011 14:50
Sväté príjímanie je neoddeliteľnou súčasťou každej svätej omše je prijímanie tela a krvi Pána Ježiša. Kristus ustanovil svätú omšu ako obetnú hostinu. Prijímaním Kristovho tela a krvi sa človek spája s Bohom, a tak sa podieľa na Kristovej obeta. Pri svätom prijímaní Pán Ježiš...

Liturgická symbolika predmetov

27.07.2011 14:49
Chlieb - je znamením ľudskej práce.  My, aj keď je nás veľa, máme byť všetci jedno a obetovať sa. Víno omšové - musí byť prirodzené, bez cukru a iných prísad. Vo svätej omši symbolizuje bolesť, utrpenie. Víno a kvapka vody -  znamená, že...

Záznamy: 1 - 5 zo 5