PRAVIDLÁ (2012)

1. Pri eucharistických modlitbách napríklad 2. eucharistická modlitba: Naozaj si Svätý Otče, Ty prameň všetkej Svätosti (zazvoní sa) a potom kňaz pokračuje Preto ťa prosíme...

 

2. Keď miništrant dočíta poslednú prosbu tak nejde hneď pre dary ako tomu bolo doteraz, ale zaradí sa na miesto naspäť a až po prečítaní záverečnej modlitby kňaza (Koniec modlitby sa zakončí Amen). Až po tejto modlitbe sa budú nosiť dary na oltár. Je to z toho dôvodu, že liturgické úkony by sa nemali prekrižovať alebo nejako sa navzájom rušiť.

 

3. Ďalšie pravidlo sa týka prijímania. Bolo zvykom, že keď sme prijali Pána Ježiša tak sme si kľakli ku krížu alebo bohostánku. Dohodli sme sa však, že  po prijatí Pána Ježiša  budeme sedieť. Je to taktiež určitý prejav úcty. Úcta sa prejavuje aj mlčaním pri modlitbe. Pána Ježiša už sme predsa prijali, už je v nás. Nie je to preto, že by sme nechceli Pánu Bohu prejaviť úctu.

 

4. Pokľaknutie po vložení Sviatosti do Bohostánku. Taktiež by si nemali miništranti pokľaknúť ale iba kňaz. Ale toto pravidlo nebudeme meniť. Takže toto zostáva v platnosti.

 

Nakoniec by sme chceli dodať, že všetky tieto pravidlá by mali byť jednotné. Takže nemala by polovica miništrantov to robiť inak a polovica inak. Jedna polovica si kľakne a druhá nie.

 

Ďakujeme za pochopenie a ak by boli nejaké otázky tak píšte na e-mail uvedený na stránke.