Podrobná štatistika (2011)

Počet miništrantov: 21

Počet odminištrovaných omší: 2087 (Splnili sme si predsavzatie, ktoré sme si dali na rok 2011, že prekonáme hranicu 2000 omší.)

Porovnanie rok 2010: 1937

Priemer na jedného miništranta: 99 omší

Priemer na mesiac (1 miništrant): 8 omší

Na rok 2012 sme si dali predsavzatie, že prekročíme hranicu 2200 omší. Či sa to podarí záleží len a len na vás.

Jednotlivé mesiace:

Január: 198

Február: 155

Marec: 185

Apríl: 199

Máj: 176

Jún: 205

Júl: 116

August:99 (Najmenej omší zo všetkých mesiacov.)

September: 181

Október: 164

November: 201

December: 208 (najviac omší)

 

1. POLROK: 1118

2. POLROK: 969