Modlitby miništrantov

Pred Svätou omšou:

Pane Ježišu Kriste, chystám sa slúžiť pri tvojom oltári. Učiň ma hodným takejto veľkej milosti. Pomôž mi, aby som ti slúžil zbožne, pozorne a tak, aby mali z mojej služby radosť všetci anjeli v nebi, kde ti oni neprestajne slúžia a ťa velebia. Amen.

 

Po Svätej omši:

 

Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje dobrodenia a nesmierne milosti, ktoré som dostal pri tvojom oltári. Učiň ma schopným rozdával tvoje milosti iným, najmä mojim blízkym, pre spásu moju a celého sveta. Amen.