Liturgické farby

Fialová

27.07.2011 00:00

Farba pokánia. Používa sa v Advente, v Pôste, pri omšiach za zomrelých a pri pohreboch.

Zlatá

27.07.2011 00:00

Farba dôstojnosti, slávnosti, preto sa používa pri veľkých slávnostiach. Taktiež je univerzálna.


 

Ružová

27.07.2011 00:00

Vyjadruje radosť z príchodu Ježiša, z toho, že vykúpi ľudí. Používa sa len na 3. adventnú nedeľu a na 4. pôstnu nedeľu.

Červená

27.07.2011 00:00

Farba lásky, ohňa a krvi. Používa sa na Kvetnú nedeľu, Veľký piatok, sväto-dušné sviatky, na sviatky a spomienky mučeníkov.

Biela

27.07.2011 00:00

Farba radosti. Používa sa na sviatky Pána, Panny Márie, anjelov, vo vianočnom a veľkonočnom období a na sviatky svätých, ktorí nezomreli mučeníckou smrťou.


 

Zelená

27.07.2011 00:00

Farba nádeje. Používa sa v nedele a všedné dni v období cez rok.