Prikázané sviatky

Prikázané sviatky na Slovensku

27.07.2011 15:06
1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky - 1. januára 2. Zjavenie Pána - 6. januára 3. Nanebovstúpenie Pána - /pohyblivý/ 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - /pohyblivý/ 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov - 29. júna 6. Nanebovzatie Panny Márie - 15. augusta 7. Všetkých svätých - 1. novembra 8....

Neprikázané sviatky

27.07.2011 15:05
1. Obetovanie Pána - 2. februára 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - 19. marca 3. Veľkonočný pondelok - /pohyblivý/ 4. Zvestovanie Pána - 25. marca 5. Turíčny pondelok - /pohyblivý/ 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - /pohyblivý/ 7. Sv. Cyrila a Metoda - 5. júla 8. Narodenie Panny Márie - 8....