Liturgia

Kadidelnica

Kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na "reťaziach" a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.

Aspergil

Nádobka na svätenú vodu s kropáčom, ktorým sa kropí ľud, alebo sa používa pri iných požehnaniach.

Monštrancia

Umelecky zhotovená a pozlátená schránka, do ktorej sa vkladá veľká premenená hostia. Používa sa na vystavenie Sviatosti Oltárnej k poklone a pri sviatostnom požehnaní.

Cibórium

Veľký kalich s viečkom. Uchovávajú sa v ňom premenené hostie vo svätostánku.

Paténa

Plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

Purifikatórium

Ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

Kalich

Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.